Priklanjamo se riječima Ujedinjenih nacija da „dok zaštitne maske mogu biti za jednokratnu upotrebu, radnici to ne mogu biti.”

Predviđa se da će Zapadni Balkan, kao i Evropa i ostatak sveta, u 2020. godini zabilježiti recesiju, čiji obim će zavisiti od trajanja pandemije COVID-19. 

O Deklaraciji 2020

 

Deklaracija 2020 utvrđuje cijeve i principe saradnje između sindikata i organizacija civilnog društva koji služe da se poboljša nivo radnih prava u regiji Zapadnog Balkana i da se radnici i osjetljive grupe građana zaštite od posljedica ekonomske krize izazvane pandemijom bolesti COVID19

"Potpuno ili postepeno zatvaranje preduzeća i kompanija zbog pandemije bolesti COVID 19 pogađa 81 posto svjetske radne snage"
MOR, 2020
Odnos potpisnika Deklaracije baziran je na principu zajedništva, ali i poštivanju autonomije i specifičnih  prioriteta u različitim zemljama. Predložen je set mjera po zemljama za zajedničko djelovanje.
Želim da budem potpisnik Deklaracije i zajedničke podrške:

 

  • Da sve Vlade zemalja u regionu Zapadnog Balkane prilikom donošenja ekonomskih mjera pokrenu konstruktivan dijalog sa sindikatima i da u ovaj dijalog budu posebno uključeni sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni pandemijom

  • Da se socijalno odgovornim reformama, poput pravičnijeg oporezivanja i privlačenja društveno odgovornih investitora, preveniraju „cunami“ siromaštva, eksplozija društveno-ekonomskih nejednakosti i sukobi u okviru društava

  • Da se ni u kom slučaju  ne smije dozvoliti umanjenje radnih prava već da se, naprotiv, propisi unaprijede u skladu sa najvišim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije

  • Da se osiguraju adekvatne mjere zaštite sigurnosti i zdravlja za  sve radnike i radnice

Kroz zajedničke javne i bilateralne akcije insistirati ćemo na slijedećim preduslovima za ostvarivanje dostojanstvenog rada tokom i nakon COVID19 krize:
  • 1.| Pročitaj tekst Deklaracije (Preuzmi tekst - dostupno na tvom jeziku)
  • 2.| Kontaktiraj na info@deklaracija2020.com
  • 3| Kreni u akciju